IMG_6077 (800x533)

Msze św. w Niedziele:
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 (lipiec - sierpień)

Msze św. w tygodniu:
7.00, 18.00

Msze św. w Łące:
Niedziela: 9.30, Środa: 17.00
Niedziela: 13.00, Środa: 17.00 (lipiec-sierpień)

Akcja Katolicka

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji Kościoła. Akcja Katolicka realizuje swój cel przez pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej. Akcja Katolicka ma służyć Chrystusowi i Kościołowi.

Członkiem Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki , który ukończył 18 lat. Przyjęcie do AK poprzedza odbycie rocznego stażu kandydackiego. Nie dotyczy to osób , które należały do KSM lub innych wspólnot kościelnych. Osoby te, po oświadczeniu o gotowości wstąpienia do AK stają się od razu członkami zwyczajnymi Akcji Katolickiej.

Osoby pragnące wstąpić do wspólnoty Akcji Katolickiej powinny się odznaczać pewnym wyrobieniem duchowym: częsta modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu , jak najczęstszy pełny udział we Mszy Św., czytanie Pisma Świętego, prasy katolickiej, odnoszenie się z szacunkiem do Księży i ich powołania kapłańskiego, a także szacunkiem do samych siebie i swojego powołania. Osoby te powinny charakteryzować się otwartością na innych, szczerością, życiem w prawdzie, zdolnością nawracania się – do pogłębiania życia w przyjaźni z Panem Bogiem.

Patronalnym Świętem Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest Święto Chrystusa Króla Wszechświata.

W naszej Parafii Akcja Katolicka została powołana kilkanaście lat temu. Jej główną organizatorką byłą Pani Danuta Pławiak – katechetka. 

Opiekunem grupy, jest ksiądz Andrzej Gidziński. Spotkania odbywają się w pierwsze poniedziałku lub czwartki miesiąca – w zależności od wyboru osób należących do Akcji Katolickiej, po uroczystej wieczornej Eucharystii. Czekamy na wszystkich, którzy chcą wstąpić do tej wspólnoty! 

Skip to content