IMG_6077 (800x533)

Msze św. w Niedziele:
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 (lipiec - sierpień)

Msze św. w tygodniu:
7.00, 18.00

Msze św. w Łące:
Niedziela: 9.30, Środa: 17.00
Niedziela: 13.00, Środa: 17.00 (lipiec-sierpień)

Kancelaria

Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 3, 59-700 Bolesławiec tel.: 75 644 41 33

Kancelaria parafialna czynna jest codziennie po wieczornej Mszy św. do godz. 19.30. W sprawach wyjątkowych całą dobę. W trakcie wizyty duszpasterskiej kancelaria czynna jest od godz. 11.00 do 12.00. Ze względu na ochronę danych osobowych przez telefon nie są udzielane żadne personalne informacje dotyczące wpisów w księgi metrykalne.

CHRZEST ŚWIĘTY

Przy zgłoszeniu chrztu dziecka należy przedstawić dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka z USC
 • akt ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeżeli ślub był udzielany w innej parafii
 • zaświadczenia od rodziców chrzestnych, że mogą pełnić tą funkcję (jeśli są oni spoza naszej parafii)

Rodzicami chrzestnymi mogą być: 

 • osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania
 • w przypadku młodzieży szkolnej potrzebna jest opinia katechety
 • praktykujące osoby stanu wolnego lub żyjący w sakramentalnym związku małżeńskim
 • rodzice chrzestni spoza parafii winni dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z parafii zamieszkania

POKUTA

Sakrament pokuty i pojednania został ustanowiony przez Chrystusa, który ukazał się swoim Apostołom wieczorem w dniu Paschy i skierował do nich słowa: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,19). Jezus ustanowił ten sakrament dla nas – swojego Nowego Ludu – Kościoła, abyśmy mogli do niego powracać, kiedy oddalimy się przez popełnienie grzechów.

Chcącym skorzystać z tego zdroju Bożego Miłosierdzia przypominamy o pieciu warunkach dobrej spowiedzi. Są nimi:

 • Rachunek Sumienia
 • Żal za grzechy
 • Mocne postanowienie poprawy
 • Szczera spowiedź
 • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

  EUCHARYSTIA

  • Akt chrztu dziecka, jeżeli dziecko było chrzczone poza terenem naszej parafii.
  • Pozwolenie od proboszcza stałego zamieszkania rodziców dziecka, jeżeli dziecko nie jest członkiem naszej parafii, a ma pójść do I Komunii św. w tutejszej parafii.

  MAŁŻEŃSTWO

  Narzeczeni powinni zgłosić się osobiście w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego najpóźniej 3 miesiące przed terminem ślubu.
   
  Należy przedstawić następujące dokumenty:
  • dowód osobisty
  • metryki chrztu świętego (ważne 3 miesiące)
  • świadectwo bierzmowania
  • zaświadczenie o udziale w kursie przedmałżeńskim
  • świadectwo szkolne z ostatniego roku nauki, na którym widnieje ocena z religii
  • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 3 miesiące)
  • wdowcy – akt zgonu współmałżonka/i
  • Nowożeńcy spoza parafii: zgodę na spisanie protokołu poza parafią narzeczonej lub narzeczonego oraz udzielenie sakramentu, względnie licencję na udzielenie ślubu spisaną w parafii jednego z narzeczonych

  BIERZMOWANIE

  Podczas sakramentu Bierzmowania kandydaci zachowują imię chrzcielne. Jeśli nie jest ono związane z osobą świętej(ego), to wówczas w porozumieniu z duszpasterzem można dodać imię na Bierzmowanie.

   
  Tuż przed udzieleniem sakramentu Bierzmowania kandydat przystępuje do Spowiedzi św., która jest poświadczona na specjalnej karteczce. Przygotowując się do tak ważnego dla całej rodziny dnia do sakramentu Pokuty powinni także przystąpić rodzice, świadek bierzmowania.
   
  Świadkiem Bierzmowania powinna być osoba dojrzała, która wcześniej sama przystąpiła do tego sakramentu, jest wzorowym katolikiem, przystępuje do sakramentów świętych i rzeczywiście może być osobą, która swoim postępowaniem potrafi zaświadczyć o tym, że wiara jest dla niej światłem i drogą w życiu. Najlepiej gdyby świadkiem był chrzestny lub chrzestna. Świadkami nie powinni być rówieśnicy przyjmującego Bierzmowanie.
   
  Kandydat powinien na uroczystość Bierzmowania przygotować schludny, czysty i wyrażający powagę tego wydarzenia ubiór.

  NAMASZCZENIE CHORYCH

  Gdy zachodzi potrzeba udzielenia Sakramentu namaszczenia chorych postępuje sie następująco: Chory lub ktoś z jego otoczenia wzywa kapłana o każdej porze dnia i nocy, zwłaszcza gdy choroba zagraża życiu lub gdy siły chorego, np. z powodu jego wieku, bardzo opadły. Kapłan modli się wraz z domownikami za chorego. Namaszcza jego czoło i ręce olejem świętym, wypowiadając przy tym słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”. Chory, który nie stracił przytomności, powinien też przyjąć sakrament pokuty i Komunię świętą (Wiatyk). Namaszczenie może być powtarzane przy każdym nawrocie ciężkiej choroby. O namaszczeniu chorych czytamy w Liście św. Jakuba:

  Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone (Jk 5, 14-15). 
  Skip to content